بگونه: امروز یکشنبه ۲۲ مهر ۹۷ معلمان لامرد فارس در همبستگی با اعتصاب سراسری معلمان برای احقاق حقوق خود و شاگردانشان و  در اعتراض به وضعیت نابسامان آموزش کشور دست به اعتصاب زدند.

با اعتراض و اعتصاب و همبستگی ملی برای تحقق خواسته های خود و تمامی اقشار جامعه می توان موفق و پیروز شد. حق گرفتنی است و ۴۰ سال است حکومتیان جز اختلاس و چپاول و ویرانی و جنگ و ترور و زندان و شکنجه و اعدام پاسخی دیگر به خواسته های ملت ما و بویژه معلمان شریف و استادان داشگاه و دانشجویان و دانش آموزان نداده اند. پس دیگر بس است. کارد به استخوان رسیده است و باید کاری کرد کارستان.

درود بر عزم جزمتان. پیروز باشید. خلق متحد پیروز می شود.

https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah