زندانی سیاسی آرش صادقی پس از انتقال به بیمارستان توسط ماموران زندان وحشیانه مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، روز شنبه ۲۱ مهر ماه، زندانی سیاسی آرش صادقی برای مداوا به بیمارستان اعزام شد و به تشخیص پزشکان با توجه به ضعف جسمانی و شرایط تنش زای زندان، ریل شیمی درمانی برای وی توصیه نشد. پزشکان به وی گفتند که باید تحت نظر باشد تا در صورت رشد مجدد تومور تحت عمل جراحی قرار بگیرد.
به گزارش دریافتی؛ در بیمارستان دو مامور زندان وحشیانه با آرش درگیر شده و یکی از سربازان با مشت به دست عمل کرده آرش ضربه زده و دست چپش نیز که دست بند داشته زخمی شده است.
پیش از این دست آرش صادقی به دلیل ضرب و شتم و شکنجه شکسته و به دلیل عدم رسیدگی پزشکی در زندان به سرطان کندروسارکوم مبتلا شد. در مهر ماه دست او در بیمارستان مورد عمل جراحی قرار گرفت. اما با انتقال به زندان پس از عمل جراحی و عدم رسیدگی محل جراحی عفونت پیدا کرد.

آرش صادقی به ۱۹ سال زندان محکوم شده و هم اکنون در سالن فوق امنیتی ۱۰ بند ۴ زندان گوهردشت در شرایطی بسیار نامناسب و محروم از حداقل امکانات بهداشتی و غذایی محبوس است.
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah