بگونه: بنابه اخبار منتشره روز چهارشنبه ۱۸مهر ۹۷ برابر با  ۱۰ اکتبر ۲۰۱۸ کنفرانس و نمایشگاهی در شهرداری منطقه ۵پاریس، با عنوان  «ایران، اعدامها در داخل کشور و صدور تروریسم به خارج» هم‌زمان با روز جهانی علیه اعدام، برگزار شد.

در این کنفرانس که توسط کمیته شهرداران فرانسوی برای یک ایران دموکراتیک برگزار شد و در آن شهرداران و شخصیت‌های فرانسوی شرکت داشتند، تصاویر و اسناد جنایات دیکتاتوری آخوندی، از جمله  قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷ و استمرار موج اعدامها و همچنین تاریخچه‌یی از فعالیتهای تروریستی حکومت آخوندی، در معرض بازدید عموم قرار گرفت.

در این کنفرانس فلورانس برتو شهردار منطقه ۵پاریس، ژان فرانسوا لوگاره شهردار منطقه یک پاریس،ژان پیر مولر شهردار مانی آن وکسن، شهردار برونو ماسه و شماری دیگر از شخصیتهای سیاسی و مذهبی فرانسوی و همچنین آقای  آلخو ویدال کوادراس از معاونین پیشین اتحادیه اروپا  و خانم  اینگرید بتانکور شرکت نموده و سخنرانی کردند.

https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah