اعتراض رانندگان تاکسی خط الوند-قزوین میدان لاله- دوشنبه ۲۳ مهر ۹۷

 

اعتصابات معلمان درشهرهای مختلف ایران

23 مهر97

روز دوشنبه ۲۳مهر ۹۷ کارگران کنتورسازی ایران در اعتراض به تعویق ۱۷ ماهه حقوق مقابل دفتر مدیریت این کارخانه تجمع کردند.

دوشنبه ۲۳ مهر۹۷جمعی از کارگران خوراک دام نیشکر هفته تپه در اعتراض به زورگوئی‌های کارگزاران حکومت دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند.

دوشنبه ۲۳ مهر۹۷ دانشجویان دانشگاه آزادسنندج در اعتراض به حذف رشته مامایی و پرستاری، آن هم پس از یک هفته حضور در کلاس درس تجمع تجمع کردند.

 

تجمع غارت شدگان کاسپین درتهران  جلوی بانک مرکزی با شعار :دولت ورشکسته رو پول ما نشسته

دوشنبه
۲۳مهر-۹۷

 

photo_2018-10-15_15-40-34.jpg

 

photo_2018-10-15_11-55-30.jpg

photo_2018-10-15_12-30-37.jpg