#بگونه: به گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا؛ مجیدرضا حریری نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین از بسته شدن حساب‌های تجار ایرانی درکره جنوبی به دلیل عدم عضویت رژیم در «FATF» خبر داد.
حریری گفت پیوستن به « FATF» همه مشکلات ما را حل نمی‌کند اما مطمئنا جلوی بیشتر شدن مشکلات را می‌گیرد.
وی در این رابطه گفت آخرین مشکلی که برای برخی تاجران ایرانی اتفاق افتاده بسته شدن حساب‌های آنها در کره جنوبی است که به دلیل عدم عضویت ایران در این گروه بین المللی صورت گرفته است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی رژیم گفت: «سهم ما از اقتصاد جهانی ۴ درصد است در حالی که آمریکا ۲۶ درصد است پس ما در شرایطی نیستیم که بخواهیم در این شرایط اقتصاد جهانی را به چالش بکشیم».

حریری با اشاره به توافقاتی که قبلا با این گروه شده، گفت: «ما توافق کردیم که برای دو سال ما را از لیست سیاه خارج کنند و در مقابل تعهد دادیم که در این مدت برای اجرا کردن این تعهدات مراحل قانونی را طی کنیم که آخرین آن دوشنبه در مجلس تصویب شد».
وی خاطرنشان کرد: چین، هند و اتحادیه اروپا که قرار است یک کانال جدیدی ارتباط مالی با ایران ایجاد کنند شرط ادامه همکاری را منوط به اجرایی کردن « FATF » گذاشته‌اند؛ یعنی بحث اینکه خوشمان بیاید یا نیاید مطرح نیست اگر می‌خواهیم با این کشورها کار کنیم باید این شرایط را قبول کنیم.
حریری تصریح نمود: «پیوستن به این گروه همه مشکلات ما را حل نمی‌کند اما مطمئنا جلوی بیشتر شدن مشکلات را می‌گیرد. بستن حساب‌های ایرانیان در خارج از کشور که آخرین آن در کره جنوبی اتفاق افتاد به دلیل عدم حضور ما در این گروه بین المللی بود.»

دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷