بگونه: دونالد ترامپ که در ایالت اوهایو برای طرفدارانش سخنرانی می کردگفت: من آمریکا را از توافق یکطرفه اتمی با رژیم ایران خارج کردم، حال نگاه کنید که چه بر سر رژیم ایران آمده است، وقتی من به قدرت رسیدم این رژیم در همه جا نظیر سوریه، یمن و دیگر کشورها به‌طور فزاینده دخالت می‌کرد، ولی اکنون در خیابانها و شهرهای ایران با شورش مواجه است.
ترامپ همچنین در مصاحبه با مجله تایم در باره حاکمان ایران گفته بود که : اکنون آنها ضعیف هستند و همه کارهایشان در راستای نجات خودشان است و در همه شهرها با شورش مردم مواجه‌اند.

دوشنبه ۲۳ مهر ماه ۱۳۹۷
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah