تجمع غارت شدگان موسسه کاسپین درتهران  مقابل بانک مرکزی

23مهر97 دوشنبه

 

تجمع دانشجویان
با شعار دانشجو معلم اتحاد اتحاد در همبستگی با اعتصاب سراسری معلمان
دوشنبه 23 مهر 97

تجمع دانشجویان
در همبستگی با اعتصاب سراسری معلمان
دوشنبه 23 مهر 97

 

دومین روز تحصن سراسری  دانش آموزان و معلمان

اکثر مدارس بدلیل اعتصاب تعطیل شدە است.

دوشنبه ۲۳ مهر ۹۷

 

 

دومین روز اعتصاب معلمان اصفهان
دوشنبه۲۳ مهرماه – ۱۳۹۷

 

 

تجمع غارت شدگان موسسه  کاسپین درتهران در مقابل بانک مرکزی در خیابان میرداماد

دوشنبه ۲۳ مهر ۹۷

اعتصاب معلمان مدرسه نمونه دولتی سید کمال

کرمان

دوشنبه ۲۳ مهر ۹۷

 

اعتراض یک راننده اتوبوس شرکت واحد اصفهان در بین رانندگان: ما گرسنه ایم، حقوقمان عقب افتاده،ما حق اعتراض داریم

آموزش رایگان حق مسلم ماست

شعار دانش آموزان یک مدرسه