نسخه امید در مانی حسن کلید

«یک پزشکی اگر به یک مریضی می‌رسد اگر بگوید خیلی دیر آمدی وضعت خیلی بده دعا کن خوب این‌که تمام دیگه رفت به احتضار همان مریض اگر دکتر بگه چیزی نیست خیلی از این بیماری داشتن نجات پیدا کردن یک کم سخته عبور می‌کنی هیچ نگران نباش من در کنار تو هستم این ۲۰٪ خوب میشه

امید درمانی درسته حالا گفتاردرمانی بله خیلی مؤثر نیست اما امید درمانی این داره امید به طرف میده میگه تو مشکلی نداری تو زنده هستی مشکلت حل میشه”.

 

23 مهر 97