به گزارش خبرگزاری هرانا، ۲۳مهر ۹۷،عصر دوشنبه ۲۳مهرماه ۱۳۹۷، حدود ۵۰تن از نیروهای ویژه زندان ارومیه به بند ۱۲این زندان حمله کرده و چندین زندانی سیاسی محبوس در این بند را به‌شدت مورد ضرب ‌و شتم قرار دادند.
یک منبع مطلع در این باره گفت: “ساعتهایی قبل در پی درگیری لفظی یکی از زندانیان سیاسی به‌نام «حمید رحیمی» با یکی از مزدوران وی را به محل افسر نگهبانی منتقل کرده و توسط چهار مزدور به‌شدت مورد ضرب ‌و شتم قرار داده و به سلول انفرادی منتقل کردند.

پس از آن زندانیان سیاسی «کمال حسن رمضان»، «احمد تموئی» و «عثمان مصطفی‌پور» جهت پیگیری وضعیت حمید رحیمی به افسر نگهبانی مراجعه می‌کنند که دژخیمان زندان، احمد تمویی را نیر مورد ضرب ‌و شتم قرار دادند. همچنین چند تن از زندانیان اجیرشده توسط دژخیمان «اسکندری» و «رضایی»، و در حضور آنها با شی برنده به زندانیان سیاسی احمد تمویی، کمال حسن رمضان و تورج اسماعیلی حمله کرده و آنها را مورد ضرب و جرح قرار داده‌اند”.
بنا بر خبرهای رسیده، زندانی سیاسی احمد تموئی، در اعتراض به ضرب ‌و شتم خود و زندانیان دیگر دست به اعتصاب غذا زده است.

 
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah