حکم اعدام هدایت عبدالله پور زندانی سیاسی به اجرای احکام زندان مرکزی ارومیه ابلاغ شد و هر لحظه امکان اجرای حکم وجود دارد.

ابوبکر عبداللە پور، طی تماسی با ”هەنگاو“ این خبر را تایید کردە است.
روز دوشنبە ١٦ مهر ٩٧ حکم اعدام هدایت عبداللەپور، زندانی سیاسی اهل اشنویە از سوی شعبە ٤٧ دیوان عالی کشور تایید و این حکم رسما بە وکیل و خانوادەی وی ابلاغ شدە است.
هدایت عبداللە پور متاهل و پدر دو فرزند بە نام های سیروان و کردستان می باشد.