به گزارش رسانه های حکومتی  ۱۴ نفر از نیروهای بسیجی طرح امنیت و هنگ مرزی میرجاوه بامداد امروز توسط یک گروه مسلح ربوده شدند.
بر اساس این خبر ۷ نفر از این افراد نیروهای بسیج طرح امنیت، ۵ نفر نیروهای هنگ مرزی میرجاوه و ۲ نفر نیروهای اطلاعات سپاه هستند که بین ساعت چهار تا پنج بامداد امروز در منطقه صفر مرزی لولکدان ربوده شده اند.
منطقه صفر مرزی لولکدان مربوط به بخش ریگ ملک شهرستان میرجاوه است که در ۵۰ کیلومتری شهر میرجاوه قرار دارد.
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah