این تحفه ؛عیسی هاشمی، فرزند معصومه ابتکار(مشاور روحانی) و همسرش «مریم طهماسبی»است که در شهر لس‌آنجلس ایالات کالیفرنیای امریکا زندگی می‌کنند.

لازم به یاد آوری است که معصومه ابتکار یکی از فاطی کماندوهای نظام در جریان اشغال سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ و به گروگان گرفتن دیپلمات های آمریکا به مدت ۴۴۴ روز بود . وی تا پیش از انقلاب حتی روسری هم نمی بست اما یکباره شم فرصت طلبی اش مانند امام دجالش چنان گل کرد که حزب اللهی دو آتشه و چادر چاقچوری شد و بر سر سفره انقلاب نشست و لپ لپ خورد و حسابی پروار شد.

همه اش هم زیر خط و شعار ضد امپریالیستی و یا روسری یا توسری امام!