روز سه شنبه ۲۴مهر ۹۷  کارگران و  رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در پاسخ به دروغ پردازی مدیریت شرکت مبنی بر پرداخت مطالبات معوقه کارگران و رانندگان تجمع اعتراضی برگزارکردند.

photo_2018-10-17_10-37-48.jpg

اعتصاب کارگران نفت سنگین در قشم در اعتراض به 5ماه حقوق معوقه
۲۵ مهرچهارشنبه

DpuATR1XgAEc2bw.jpg

کارکنان اداره ی آبفای شهرستان لالی به دلیل پرداخت نشدن ۷ ماه حقوق خود دست به اعتصاب زدند و از رفتن به سر کار خودداری کردند. آنها۳روز است که با توجه به تهدیدهای استانی مبنی بر اخراج در صورت ادامه اعتصاب سراسری با شجاعت تمام به  اعتصاب خود تا رسیدن به خواسته هایشان ادامه دادند.

Dpttd-hW4AABHz5.jpg

تجمع بازنشستگان  مشهدمقابل
سازمان بزنامه و بودجه
25 مهر97

photo_2018-10-17_17-18-48.jpg

امروز، جمعی از دانشجویان علوم پزشکی واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی در اعتراض به اشتباهات ایجاد شده در پذیرش دانشجویان ورودی امسال این دانشگاه مقابل ساختمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی تجمع کردند.
25 مهر 97