ماموران اطلاعات روز چهارشنبه ۲۵ مهرماه ۹۷، خانواده رامین حسین‌پناهی زندانی سیاسی کرد که در شهریور ماه سال جاری در زندان رجایی شهر اعدام شد، را تهدید کردند که حق برگزاری مراسم چهلم نامبرده را ندارند.
رفیق حسین پناهی برادر رامین حسین پناهی اعلام کرد: «شب گذشته از سوی اداره اطلاعات جمهوری اسلامی در شهر سنندج به خانواده من اعلام‌شده که حق برگزاری مراسم چهلم رامین حسین پناهی را نداریم و با شیوه های مرسوم در کردستان، مراسم در منزل پدری‌مان برگزار می‌شود.»
زندانی سیاسی کرد رامین حسین پناهی در تیرماه ۹۶، توسط نیروهای امنیتی در شهر سنندج بازداشت شد و در آبان ماه همان سال به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد. وی در ۱۷ شهریورماه سال جاری به همراه دو زندانی سیاسی دیگر کرد زانیار و لقمان مرادی اعدام شدند.