نیلوفرهومان فر از بازداشت شدگان تظاهرات سراسری مرداد ماه ۹۷ به ۶ ماه حبس در زندان قرچک ورامین محکوم گردید.

۲۶ مهر ۹۷