سیاست های ضد مردمی سپاه چپاولگر پاسداران
کشاورزان روستاهای بخش جازموریان رودبار جنوب در استان کرمان را مجبور به ترک محل سکونتشان کرده است. سیاستهای ضد مردمی سپاه پاسداران در زمینه سدسازیهای بی رویه که منجر به خشک شدن تالاب بین‌الملی جازموریان شده است باعث گردیده که کشاورزان این منطقه به جیرفت کوچ کنند و شبها در پارکهای این شهر بخوابند. تا آخوند و پاسدار روی کاره این وضع ادامه داره! راه درست قیام سراسری برای براندازی این رژیم ضد ایرانی است.