اداره اطلاعات شب چهارشنبه 25 مهرماه دو تن از فعالان عرب را در شهر اهواز بازداشت كرد.
بنا به گزارش فعالان حقوق بشر اين دو بنامهاى سيد صادق نزارى،70 ساله،داراى 5 فرزند، از اهالى كوى كواخه(آل صافي) شهر اهواز و بدليل فعاليتهاى سياسى سابقه بازداشت و تبعيد داشته است.
شخص ديگر كه روز چهارشنبه توسط اداره اطلاعات همراه سيد صادق نزارى بازداشت شده است، سجاد سيلاوى 25 ساله از اهالى كوى كواخه(آل صافي) مى باشد.
تا كنون خانواده اين دو شخص اطلاعات دقيقى از محل نگهدارى ودليل بازداشت آنها ندارد.

 

27 مهر 97