محمد محمدی عبیات فعال عرب شهر حمیدیه در تاریخ ۲۵ مهر (دو روز پیش) با پای عمل شده که هنوز در بیمارستان بستری است، توسط نیروهای وزارت اطلاعات از تخت بیمارستان به مکانی نامعلوم منتقل شد.
خانواده وی تا کنون از سرنوشت او هیچ اطلاعی ندارند.

همچنین قيس قمندارغزى فعال عرب اهل اهواز توسط اداره اطلاعات اهواز روزجمعه 27 مهر بازداشت شد.
قيس غزى متولد 1364 نويسنده وفعال مدنى و فرهنگى و از اهالى كوى كورش اهواز مى باشد.

27 مهر 97