پنج اتحادیه کارگری بین‌المللی شامل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، ‌فدراسیون آموزش بین‌الملل، اتحادیه بین‌المللی صنایع، فدراسیون بین‌المللی کارگران صنایع غذایی،‌ ‌کشاورزی و هتلداری در نامه‌ ای  نسبت به‌ درخواست دادستان رژیم در قزوین برای صدور اشد مجازات برای ۱۷تن از بازداشت‌ شدگان در ارتباط با اعتصاب رانندگان کامیون نگرانی خود را اعلام کردند و نوشتند: از این درخواست «عمیقا شوکه شده‌اند».
اتحادیه‌های بین‌المللی صدور چنین درخواستی را نقض شدید و آشکار حقوق کارگران دانسته و گفته‌اند در هر جامعه، غیرقابل قبول است که کارگران در دفاع از منافع اقتصادی خود اعدام شوند.
در این نامه از خامنه‌ای خواسته شده که اتهام‌ها علیه بازداشت‌ شدگان در ارتباط با اعتصاب کامیون‌داران فوراً و بدون قید و شرط، لغو و امنیت آنها تضمین شود.
اتحادیه‌های کارگری جهانی در این نامه از کمیته آزادی انجمن‌ها و کمیته استانداردهای سازمان بین‌المللی کار خواستند، مسئولیت‌های رژیم ایران را در زمینه لزوم احترام به حقوق بنیادین صنفی و کنوانسیونهای آن سازمان یادآوری کنند.

27 مهر 97