روز شنبه ۲۸ مهر ۹۷، شش تن از معلمین مدارس سقز به نام‌های «طاهر قادرزاده، سلیمان عبدی، سیدعلی حسینی، احمد قادری، حمید یزدانی و خالد عبدالهی» به اداره اماکن احضار و بازخواست شدند.

احضار و بازخواست معلمین برای مقابله اعتراض های مدنی معلمین برای احقاق حقوق خود می باشد. گفتنی است که رژیم به جای پاسخ گویی به خواسته های معلمان و بر طرف کردن مشکلات آموزشی و رسیدگی به وضعیت امکانات آموزشی تصمیم دارد شماری آخوند را که در حوزه های جهل و جنایت و فساد تربیت کرده روانه مدارس بکند. دانش آموزان و معلمین سراسر کشور بایستی با ادامه اعتصاب و اعتراض بر خواسته های خود پافشاری و ایستادگی کنند.

28 مهر 97