بنابه اخبار منتشره نام این فرد زهرا شوهانى حدودا ۲۶ -۲۸ ساله است و مقيم كشور بلژيك می باشد. همان کشوری که در پایتخت آن یک تیم تروریستی وزارت اطلاعات با یک بمب برای انفجار در گردهمایی مجاهدین در پاریس دستگیر و در ارتباط با آنها یک دیپلمات رژیم ایران در اتریش به نام اسدالله اسدی هم دستگیر و زندانی شد.
گفته میشود زهرا شوهانی یکی از عوامل سرویس اطلاعاتی رژیم ایران است که عراقی تبار است وخود را يك فرد عرب ايرانی به عنوان پناهنده معرفى كرده واقامت کشور بلژیک را گرفته است.

بنابه این خبر مأموريت او جمع اطلاعات وگزارش هايى از فعالان سياسى مخالف ژريم جمهورى اسلامى است . زهرا شوهانی خود را يك فعال فرهنگى واز فعالين مردم عرب برای عادیسازی معرفى ميكرد وبا رابطه برقرار كردن ونزديك شدن به فعاليت ودخالت در حريم خصوصى آنها كه يكى از مأموريتهايى است كه به او موكول گرديده ،گزارش های مستقيم به پيمان سعادت سفير رژیم در بلژيك تحويل ميدهد .

لازم به یاد آوری است که رژیم در کشورهای خارجی از محمل های مختلفی مانند فعال فرهنگی ؛ خبرنگار؛ منتقد ؛ تاجر و … برای عادیسازی کردن مامورانش استفاده می کند.

همچنین یکی از روشهای رژیم تبلیغ پاسیویسم و دوری از مبارزه و دعوت به رفت و آمد به ایران و دید و بازدید از خانواده و … می باشد.

رژیم در این باره تلاش می کند ایرانیان را از نزدیک شدن به سازمانهای سیاسی برحذر دارد و بترساند. یا چنین وانمود کند که همه جا سایه ماموران وزارت اطلاعات هست و نباید دست از پا خطا کرد!

این در حالی است که رژیم از فعالیت هر ایرانی به شدت وحشت دارد و رابطه اش با آن مانند جن وبسم الله است. این گونه مبلغین را با جسارت رسوا کنید. مردم در شرایط اختناق و سرکوب  علیه تمامیت رژیم قیام و اعتراض می کنند عده ای واداده و وامانده یا دارای منافع زمینه ساز فعالیت های اطلاعاتی و تروریستی رژیم میشوند. ننگ بر آنان باد.

https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah