تجمع اعتراضی اعضای تعاونی مسکن نساجی سنندج مقابل استانداری این شهر

سه شنبه ۱آبان ۹۷

photo_2018-10-23_11-42-42.jpg

اعتصاب کارگران فضای سبز شهرداری
منطقه یک اهواز- سه شنبه ۱ آبان ۹۷

 

photo_2018-10-23_11-59-30.jpg

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علی آباد کتول
به دلیل بی کیفیتی غذا ؛دانشجویان سینی‌های غذای خود را از محل سلف تا اتاق رییس دانشگاه روی زمین چیدند. سه شنبه ۱ آبان ۹۷

photo_2018-10-23_11-59-54.jpg