تکذیبیه؛ اخیرا بیانیه ای تحت عنوان ( بیانیه ۲۵ زندانی سیاسی در ارتباط با روز حضرت کورش بزرگ در مورد کوروش کبیر ) با امضای ۲۵ زندانی سیاسی در بعضی از رسانه ها منتشر شده است که نام فرزند من سهیل عربی نیز در آن دیده می‌شود.
اینجانب فرنگیس مظلوم مادر زندانی سیاسی سهیل عربی؛ تایید و امضای سهیل را در این بیانیه قویا تکذیب می کنم. نام سهیل در این بیانیه جعل شده و اطلاعی از این کار ندارد.
امروز دوشنبه سی ام مهر ماه ۹۷ که بملاقات سهیل رفتم و موضوع را به او گفتم ایشان از چنین بیانیه ای بی اطلاع بودند و خواستار تکذیب این امضا شدند .
سهیل همچنین خواستار شد تا این توضیحات را در تکذیبیه اش وارد کنم:
عشق ورزیدن به زادگاه با خون پرستی و فاشیست بودن فرق دارد، من عاشق زادگاهم ایران و انسانهایش هستم. من فاشیست نیستم. ما همه برای کوروش احترام قائلیم و دستآوردهای او را محترم می‌شماریم. اما بیایید شرمنده باشیم که اینک بیش از ۱۶ هزار نفر بجرم سرقت در زندانهای مختلف ایران هستند همنوعانی که برایشان شغلی ایجاد نشده، بیایید واقعیتهای کنونی ایران را ببینیم.
۷۶۲ هزار زندانی که بجرم حق خواهی و اعتراض در زندانها بسر میبرند. هموطن، تو باید برای آزادی آنها کاری کنی.


https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah