بنا بر گزارش‌های دریافتی، سید هاشم خواستار ، فعال وعضو کانون صنفی معلمان مشهد و زندانی سیاسی سابق، صبح سه‌شنبه 1اول آبان 97 از منزل به مقصد شهرک گلبهار در مشهد، خارج شده و خبری از وی در دست نیست.
یک منبع مطلع به‌نقل از خانواده هاشم خواستار گفته است: تلفن همراه آقای خواستار خاموش بوده و اتومبیل وی مقابل باغ ملکی ایشان رها شده است.

تنها یک روز پس از قتل مشکوک دکتر فرشید هکی، حقوق‌‌دان معترض که گمانه‌زنی‌های درباره‌ی آغاز دوباره قتل‌های زنجیره‌ای را در پی داشت، خانواده این معلم بازنشسته و فعال صنفی معلمان، از ناپدید شدن او ابراز نگرانی کرده‌اند.

سید هاشم خواستار در آخرین مقاله اش بعد از تحصن معلمین در ۲۵ مهر ماه از جمله نوشته بود:‌
درود بر همکاران فرهنگی سراسر ایران سوخته که با اتحاد، در روزهای ۲۲ و ۲۳مهرماه با تحصن در مدرسه گل کاشتند.
تشکر میکنم از فرهنگیان ایران که نه تنها به شاگردانشان که به ملت ایران درس اتحاد و مقاومت دادند تا در مقابل ستمگران با اتحاد بایستند!
ما تفنگ نداریم، اسلحه ی ما همین قلم و زبان و تجمعات و تحصن‌های ما است. تفنگ در دست کسانی است که بجای نگهبانی و پاسداشت قانون از حاکمان قانون گریز و مستبد ستمگر محافظت میکنند. از مفسدان بزرگ هزار، هزار ملیاردی محافظت کرده و آفتابه دزدها را گرفته و دست و پایشان را می برند.
در کشورهای استبدادی معلمان و سایر اقشار ملت منزلت و جایگاهی ندارند و معلمان را بخاطر خواسته های برحقشان، خاری در چشم میبینند و نمایندگانشان را اعدام و زندان و تبعید و اخراج میکنند.
در عوض نهاد های امنیتی و سرکوب گر در نزد حکومتگران عزیز هستند.
معلمان باید به رسالت تاریخی خود عمل کنند تا کشور به آزادی و دموکراسی برسد که تمام اقشار ملت به حقوقشان رسیده تا از هر قوم و مذهب و صنفی که باشند از این فقر و فلاکت بیرون بیایند.
از کسانیکه مبارزه معلمان را میخواهند در چهار چوب معیشت محدود کنند، باید پرسید که چرا بیش از یک صد سال از آموزش و پرورش نوین میگذرد و معلم به حقوقش نرسیده است؟
جز اینست که کشور در آتش استبداد سوخته و می سوزد و معلمان نیز از همین سوختگان هستند؟
ایران مشهد نماینده‌ی معلمان آزاده‌ی ایران سید هاشم خواستار ۲۵ مهرماه
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah