در پی وقوع آتش سوزی در آزمایشگاه یکی از مدارس آبپخش استان بوشهر ، معلم ۳۳ ساله محمد ابراهیم زاده با فداکاری جان ۲۷ دانش آموز خود را نجات داد اما خود دچار خفگی شد و در بین آتش گیر افتاد.
بنابه گفته حبیب بنافی مدیر آموزشگاه؛در حالی که آزمایشگاه پر از دود غلیظ بود معلمان محمدابراهیم زاده را به سختی نجات می دهند و وی که بیهوش بود را به بیمارستان شهر برازجان انتقال می دهند.
آقای بنافی در باره وضعیت این معلم فداکار به نقل از پزشکان می گوید ضریب هوشیاری .ی ۱۵ و رضایت بخش است و ایشان به بخش مراقبت های ویژه منتقل شده اند.
علت حادثه در دست برسی و تاکنون مشخص نشده علت آتش سوزی چه بوده است
مدیر آموزشگا تاکید نمودند که آزمایشگاه مجهز به کپسول اطفاء حریق بوده است اما دود زیاد ناشی از آتش سوزی و تعهد در برابر جان دانش اموزان فرصت استفاده از کپسول به معلم مربوطه نداده است.
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah