پاسدار محمدصالح جوکار از «دستگاه دیپلماسی» رژیم خواست تا «در شرایط فعلی، دقیق‌تر و فعال و هوشمندانه» عمل کند و «مردم جهان را آگاه سازد که قتل خاشقجی تنها یکی از هزاران جنایات آل سعود است».

پاسدار محمد صالح جوکار در واکنش به تحریم‌های عربستان علیه سپاه پاسداران و قاسم سلیمانی از دستگاه دیپلماسی رژیم خواست تا از قتل جمال خاشقچی بر علیه عربستان به خوبی استفاده و بهره برداری کند.
به گفته وی تحریمهای عربستان برای «انحراف افکار عمومی» است و «نباید تنها اخبار دنیا را رصد و دنبال کرد»، بلکه «دستگاه دیپلماسی ما باید با پرداختن به زوایای مختلف این جنایات، مردم جهان را آگاه سازد که این گونه جنایات در یمن و دیگر کشورها هر لحظه تکرار می‌شود.»
پاسدار جوکار دستگاه دیپلماسی آخوند دولت روحانی را مورد انتقاد قرار داد که چرا از این «فرصت، به خوبی استفاده نمی‌کند، اما دیگر کشورها در راستای منافع خودشان به خوبی دارند از این موضوع بهره می‌برند» ؟!


https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah