خبرگزاری رویترز روز جمعه  این خبر را به نقل از منابع دیپلماتیک و امنیتی در پاریس که نخواستند نامشان فاش شود اعلام کرد.

به گزارش یورو نیوز رویترز در ادامه گزارش خود به نقل از «منابع دیپلماتیک و نزدیک به سرویس های امنیتی غربی» آورده است که فرانسه حدود یکماه پیش نیز بدون آنکه موضوع را علنی کند یک دیپلمات دیگر ایرانی را که در پاریس مشغول به خدمت بوده اخراج کرده بود.
به گفته این منابع دیپلمات اخراج شده در عین حال مامور سرویس های اطلاعاتی ایران بوده است.
یک دیپلمات دیگر ایرانی مامور به خدمت در اتریش که بر پاریس در این ماجرا نقش داشته پیشتر در آلمان دستگیر و به بلژیک تحویل داده شد.

26 اکتبر2018
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah