در پی حمله مسلحانه به مراسم رژیم نظامی رژیم در اهواز ؛ موجی از دستگیریهای گسترده هم وطنان اهوازی بویژه جوانان این شهر به راه افتاده است و در ادامه این دستگیریهای گسترده نیروهای امنیتی رژیم شمار دیگری از جوانان را بازداشت نمودند. از جمله بازداشت شدگان اخیر؛مصطفی جلالی فرزند حسن ، ۲۹ ساله از اهالى شهر سوسنگرد متاهل و داراى يك كودك دختر،شغل او مكانيكى، توسط اداره اطلاعات از محل كارش روز پنجشنبه سوم آبان ماه ربوده شد.
همچنین جمال مجدم (سحاقي) فرزند جادر 25 ساله،ساكن كوت عبدالله كوى درويشيه بازداشت گردید.
روز سوم آبان ماه محمد سعیداوی فرزند هادی ۲۶ ساکن سوسنگرد توسط اداره اطلاعات از محل کارش ربوده شد، در روزهاى اخير اداره اطلاعات اقدام به ربودن هموطنان عرب در خيابانها ومحل كارشان كرده است.

علی باجی فرزند حسن ۲۶ساکن شهرك اهواز جنوب شهر اهواز توسط اداره اطلاعات بازداشت شده و خانواده او از سرنوشت فرزندشان بی خبرهستند .

عباس مغينمي فرزند نمر، ٢٦ ساله، ساکن روستای حجيه شهرسوسنگرد متاهل که همراه ۶۰۰ نفر در روزهاى اخير توسط اداره اطلاعات بازداشت شد .

4 آبان 97
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah