به گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە ۱ آبان ۹۷ چهار نوجوان اهل پاوە در نزدیکی دریاچە زریبار مریوان توسط نیروهای سرکوبگر و ضد خلقی پاسداران بازداشت شدند.
بنابر این گزارش هویت دستگیر شدگان به قرار زیر می باشد:

١ـ شایان خالدی فرزند نامدار متولد ١٣٨٢

٢ـ آرش محمدی فرزند رشید متولد ١٣٨٠

٣ـ آسو مرادی فرزند حسن متولد ١٣٨١

٤ـ یوسف احمدی فرزند رفیق متولد ١٣٨١
هنگاو به نقل از یک منبع مطلع می نویسد که این چهار نوجوان اهل پاوە بە اتهام ارتباط با یکی از احزاب کورد اپوزسیون ایران بازداشت شدەاند.
سپاه پاسداران مریوان پس از بازداشت نامبردگان آنها را بە بازداشتگاه سپاه پاوە منتقل کردە و هم اکنون در آنجا محبوس می باشند.