تصاویری از مراسم تشییع جنازه زنده یاد دکتر فرشید هکی که پاسداران شب وی را بی رحمانه به قتل رساندند. بهشت زهرای تهران

 

جمعه ۴ آبان ۹۷