متن بیانیه شورای هماهنگی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن

کارگران و كاركنان زحمتکش راه آهن،

همکاران گرامی

همانگونه که مستحضر هستید تجمع کارگران شرکت خط و ابنیه فنی راه‌آهن کشور از ۲۹ تیر، در اعتراض به پرداخت نشدن سه تا چهار ماه دستمزد آغاز شد.

این تجمعات در شهرهای مختلف در استان‌های خراسان، آذربایجان، لرستان، اصفهان، زنجان و شهرهای اسلام‌شهر، کرج، شاهرود، سمنان، دامغان، گرگان، ورامین، اراک، ارومیه، اندیمشک، زاهدان و همچنین دیزل تهران صورت پذیرفت.

دیگر بار در روز شنبه ۷مهر۹۷ کارگران راه آّهن ناحیه شاهرود در اعتراض به دریافت نکردن چند ماه حقوق دست از کار کشیده وتجمع اعتراضی کردند.

همچنین روز شنبه ۱۴مهر۹۷ کارگران حوزه سرخس در استان خراسان دست از کار کشیده و در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشان به سمت فرمانداری و استانداری این شهر رفتند.

مسئولین بارها وعده داده‌اند که مطالبات کارگران به آنها پرداخت خواهد شد ولی خلف وعده کرده و همچنان کارگران چندماه حقوق و۶ سال پاداش آخر سال (سنواتـ) را دریافت نکردند و فقط ۲۲ نفر از کارکنان راه آهن تبریز موفق شدند سنوات خود را دریافت کنند این در حالی است که تورم هر روز بيشتر، الزامات اوليه زندگي هر روز گرانتر میشود وکارگران راه آهن همان حقوق ناچيز خود را نيز دريافت نميكنند.

کارگران راه آهن از محروم ترين اقشار هستند و حقوق آنها دربهترین حالت یک میلیون نیم یا یک میلیون هفتصدتومان میباشد و بخش اعظم آن بابت کرایه خانه و آب و برق صرف می شود و اگر به شرایط آنها رسیدگی نشود شاهد یک فاجعه انسانی هستیم.

شورای هماهنگی خط و ابنیه ضمن توجه افکار عمومی به وضعیت نابسامان کارگران در مرحله اول عموم كارگران را از تاریخ ۵ آبان تا ۱۰ آبان به تجمعهاي اعتراضي و سراسری در تمامی مناطق فراميخواند.

کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن که در برگیرنده ۶۵۰۰ کارگر میباشد وخواستار «پرداخت بیمه درمانی، تسویه حساب کامل حقوق‌ها، لغو قراردادهای موقت و انعقاد قراردادهای کاری دائم، داشتن حق تجمع و برگزاری آن در هر زمان که کارگر برای طرح مشکلاتش نیاز دارد، متوقف شدن اخراج کارگران تحت عنوان “تعدیلی” و اعلام تاریخ دقیق پرداخت حقوق‌ها از سوی مدیریت»‌ میباشد.

شورای هماهنگی کارگران و کارکنان نگهداری خط ابنیه فنی راه آهن

۴آبان ۹۷