به گزارش ایرنا،بانک ملی ۴آبان، اعلام کرد قرار بود در شهر نجف، ارز از طریق فرودگاه، سه باجه در هتل‌های این شهر و شعبه بانک تحویل شود، اما مقامات عراقی «به دلیل مسائل امنیتی»یک ساختمان قدیمی تحویل دادند.

بانک ملی تاکید کرد که «باجه های متعدد و مناسبی» را اجاره کرده بود، اما «مسئولان عراقی آنها را هم تعطیل کردند».
بر اساس این اطلاعیه، در نهایت «یک ساختمان قدیمی که در شان مردم نیست» تحویل بانک ملی شده و این بانک مجبور شد «از حداقل امکانات برای ارائه خدمات استفاده کند»، چرا که در صورت تحویل نشدن ارز «زائران دچار مشکلات دیگری می‌شدند». حتما از بمبگذاری برادران پاسدار و وابستگانشان می ترسیدن و اینگونه با فرستادنشان به صرافی آقا موشه حسابی تحقیرشان کردن یا برای هزینه نکردن حضرات زائرین را با این ابتکار قرون وسطایی با خواری و ذلت پذیرایی کرده اند! در این شرایط که فقر و سیه روزی دور و بر هر ایرانی و سراسر ایران را فرا گرفته است زائر قیام علیه رژیم ولایت فقیه باش نه بازیچه ی دست دین فروشان دجال.

4آبان 97
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah