فضای ملتهب در تهران
حضور نیروهای سرکوبگر در خیابان ولیعصر که به حالت آماده باش درآمده اند
7 آبان 97 دوشنبه

 

 

photo_2018-10-29_16-34-18.jpg