حسن روحانی روز چهارشنبه ۹ آبان ۹۷ در جلسه هیات دولت:«شما می‌خواهید مردم ایران را عصبانی کنید؛البته ملت ایران از آمریکا و جنایت‌های آمریکا عصبانی هستند، نه از دولت خودشان»!!

حسن روحانی روز چهارشنبه ۹ آبان ۹۷ در جلسه هیات دولت در رابطه با مرحله دوم تحریمهای آمریکا و تلاش برای به صفر رساندن فروش نفت ایران توسط رژیم جمهوری اسلامی گفت: «مطمئناً آمریکا در این توطئه جدید علیه ایران پیروز نخواهد شد کما این که قدم به قدم دارند عقب‌نشینی می‌کنند؛ اول گفتند نفت را به صفر می‌رسانیم؛ بعد گفتند که در نوامبر نمی‌شود که به صفر برسانیم، چند ماه بعد ممکن است و بعد کم‌کم گفتند نمی‌شود به صفر برسانیم و می‌خواهیم صادرات نفت را کم کنیم.»
وی حطاب به دولت مردان کاخ سفید گفت: «شما نه می‌توانید نفت ایران را قطع کنید و نه می‌توانید به آن حدی که مورد نظرتان است، برسانید؛ شما می‌خواهید مردم ایران را عصبانی کنید؛ البته ملت ایران از آمریکا و جنایت‌های آمریکا عصبانی هستند، نه از دولت و نظام خودشان.»
باید گفت: از این همه وقاحت سنگ پای قزوین روش کم شد از خجالت!