وزارت کشور بحرین طی بیانیه‌یی اعلام کرد، نیروهای امنیتی این کشور طرح برنامه‌ریزی شده برای فراری دادن ۶متهم به اقدامات تروریستی را با شکست مواجه کرده است.
بر اساس این بیانیه این ۶تن با همآهنگی فردی در داخل ایران قرار بود از طریق قایقی که برای این منظور آماده شده بود، از بحرین فرار و به ایران بروند.
به گفته وزارت کشور بحرین با تلاش نیروهای این وزارتخانه همه افرادی که به همکاری با این افراد و تهیه امکانات از مخفی کردن آنها تا برنامه‌ریزی برای فراری دادن آنها مورد شناسایی و دستگیر شدند. پرونده این افراد بازداشت شده پس از تحقیق و بررسی در بخش دادرسی کیفری و طی کردن مراحل قانونی دیگر جهت محاکمه آنها به دادستان کل تحویل داده می‌شود.

11آبان 97
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah