بسیاری با ماسک اصلاحات چه فجایعی که نیافریدند و اندک آبروی اصلاحات و اصلاح‌طلبان هم با حمایت تمام قد از روحانی دوم با تشکیل دولت «استخاره‌اي‌»اش از هم پاشید.

سایت بهار نیوز:امروز در ایران با کوتاه آمدن‌های نمادهاي اصلاح‌طلبي و رضايت‌مندي محض به «استمرار» اوضاع درهم ريخته اقتصادي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي كشور؛ عملا پروسه اصلاحات به انزوا و حتي ابتذال کشیده شد.بسیاری با ماسک اصلاحات چه فجایعی که نیافریدند و اندک آبروی اصلاحات و اصلاح‌طلبان هم با حمایت تمام قد از روحانی دوم با تشکیل دولت «استخاره‌اي‌»اش از هم پاشید. اعتدال و اصلاحات و مفاهیمی از این قبیل حالا دیگر به شوخی‌های مهمانی‌های شبانه‌ی ایرانیان بدل گشته است و این مفاهیم با عملکرد بسیار نادقیق و پلشت‌آلود عاملانش از ارزش‌های درونی خویش در این مُلک تهی شده‌اند و بی‌طرفدار مانده‌اند.

 
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah