سید علی روضه خان دو تومانی و ۵ تومانی سابق که بر سر سفر انقلاب نشست و نانش حسابی توی روغن افتاد و رئیس جمهور و سپس یک شبه در خم رنگرزی خبرگان نظام آیت الله و ولی فقیه شد ! امروز شنبه ۱۲ آبان در یک سخنرانی در دیدار با دانش‌آموزان و دانشجویان بسیجی و به اجبار به این سخنرانی آورده شده در واکنش به اجرایی شدن مرحله دوم تحریمهای آمریکا که از ۱۳ آبان آغاز می شودگفت: «۴۰ سال است که چالش بین آمریکا و ایران ادامه دارد و انواع تحرکات از سوی دشمن اتفاق افتاده است؛ از جنگ نظامی و اقتصادی تا جنگ رسانه ای را آمریکا به راه انداخت.»
خامنه ای گفت : «هدف آمریکا به دست آوردن دوباره سیطره‌ای بود که در دوره‌ طاغوت داشت، اما نتوانست» و «یک حقیقت مهمی در این بین وجود دارد و آن این که در این چالش ۴۰ ساله، طرف مغلوب آمریکا و طرف پیروز جمهوری اسلامی است. دلیل مغلوب بودن آمریکا هم این است که حمله را او شروع کرده اما به مقاصد خود نرسیده است.»
سید علی با وارونه گویی مدعی شد که «قدرت آمریکا رو به افول و رو به زوال است» و «آمریکای امروز از آمریکای چهل سال قبل به‌مراتب ضعیف‌تر است.بسیاری از سیاسیون معتبر آمریکا معتقدند که قدرت نرم آمریکا فرسوده شده است.»
خامنه‌ای که دوران ریاست جمهوری بارک اوباما دوران ماه عسل نظام برایش بود به دروغ در حالی که در حسرت بازگشت چنین روزگاری است گفت: «در زمان اوباما هم همین‌طور بود، اما در زمان این آقا که واضح است. با هر تصمیمش در دنیا مخالفت می‌شود، نه‌ فقط مردم حتی دولت‌ها هم مخالفت می‌کنند. […] حتی لیبرال دموکراسی هم دارد بی‌آبرو می‌شود. این رئیس‌جمهور جدید آمریکا هم آمده و چوب حراج به همه‌ی این‌ها زده و تتمه‌ی آبروی آمریکا و لیبرال دموکراسی را برده است.»
سید علی گدای دیروز و صاحب یک امپرطوری مالی ۹۰ میلیاردی امروز دخالت نظامش در امور کشورهای منطقه را «رسوخ احساسات استقلال طلبانه جوانان ایرانی » نامید و گفت: «این احساسات به‌ تدریج در جوانان کشورهای دیگر به‌ خصوص کشورهای همسایه‌ ما نیز رسوخ کرده است. البته آمریکا بعضی از این چیزها را از چشم ما می‌بیند و ما را هم تهدید می‌کند که «اگر جوانان فلان کشور همسایه به نیروهای ما حمله کنند، ما شما را مقصر می‌دانیم.» خب شما غلط می‌کنید که ما را مقصر می‌دانید! مردم عراق و سوریه و لبنان و افغانستان و پاکستان از شما متنفرند. این به ما چه ربطی دارد؟ چرا آمریکایی‌ها نفرت ملت‌ها از خودشان را درک نمی‌کنند؟ بد کردید، سیطره‌جویی کردید و مردم حق دارند از شما متنفر باشند.»
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah