خبرگزاری فارس یکشنبه ۱۳ آبان ۹۷ به نقل از عباس کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نوشت که شورای نگهبان ۲۰ ایراد از این لایحه گرفته است. به گفته کدخدایی ایرادات یاد شده پیش از این، از سوی شورای نگهبان و «در موعد مقرر» به مجلس اعلام شده است. خبرگزاری ایرنا روز شنبه ۱۲ آبان، در این زمینه نوشته بود که بر اساس قانون اساسی، شورای نگهبان ده روز فرصت داشته تا درباره این لایحه مصوب مجلس اظهار نظر کند.
واقعیت این است که رژیم ایران یک پای سیاستش صدور بحران و تروریسم است؛ پیوستن به لایحه مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم یعنی شلیک به پای تروریستی خود!

https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah