تجمع اعتراضی جمعی از کارگران خدماتی شهرداری شادگان برای مطالبه حقوق معوقه ۸ ماهه مقابل درب ورودی استانداری در اهواز
سه شنبه ۱۵آبان

photo_2018-11-06_10-51-53.jpg

تجمع دانشجوهای ذخیره دانشگاه آزادمیبد جلوی مجلس- ۱۴آبان
”بعد از 3 هفته کلاس و ثبت نام و پرداخت شهریه قبولیمونو لغو کردند“

photo_2018-11-06_11-16-20.jpg

سه شنبه ۱۵ آبان ماه ۹۷ اعتصاب بازار تربیت در تبریز

 

DrT7ZtLXcAAP-GK.jpg

صبح دوشنبه ۱۴آبان ۹۷ جمعی از معترضین به نتایج آزمون سردفتری ۹۷ در برابر مجلس در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضین تراکتهایی در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود: مصاحبه نا به جاست کارنامه های ما کجاست؟ آزمون سردفتری ۹۷ ابطال باید گردد

 

45458975_449357492552142_3380588047379726336_o
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah