پاسدار حسن عباسی ۱۱ آبان ۹۷«امسال و سال آینده پول نظام آنقدر بی‌ارزش می‌شود که مردم به علت مشکلات معیشتی بریزند در خیابانها!
درگیریها شروع خواهد شد! چه کسی پای این قضیه است؟ سازمان مجاهدین!
شرایط عین تابستان ۱۳۶۰ شده. حالا تو این شلوغ و پلوغ شدن‌ها کافی‌ست یکی دو نفر بیایند یکی دو شعار بدهند و بریزند بهم و اسلحه هم داشته باشند! این سیاست سازمان مجاهدین است. هوشیاری جدی باید داشته باشیم!»