آمنه ظاهری سارى ۲۴ساله فارغ التحصیل رشته حسابداری،صبح روز چهارشنبه ۱۵ آبان ۹۷ توسط اطلاعات سپاه پاسداران ربوده و به مکان نامعلومی برده شد.
حطاب پدر و امین برادر آمنه روز گذشته بازداشت شدند.