امروز چهار شنبه ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۷ کارگران نیشکر هفت تپه در سومین روز اعتصاب سراسری خودشان روبروی دفتر مدیریت شرکت تجمع کردند.

کارگران اعتصابی نیشکر هفته تپه در پیامی به کارگزاران حکومتی اخطار دادند.

اخطار از طرف کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به مسولین بلند رتبه و نالایق منطقه
به گوش باشید و تمام تلاش خود را تا روز شنبه بکنید و نتیجه ای اعلام کنید که اگر به هیچ نتیجه نرسیده اید؛ کارگران از روز شنبه به بعد اعتصاب خود را به بیرون از شرکت آورده و تا پاسخ قانع کننده ای دریافت و مدیران نالایق و دزد این شرکت را بیرون نرانند دست از اعتصاب برنخواهند داشت.