خبرگزاری آسوشیتدپرس ۱۰ نوامبر ۲۰۱۸- آمریکا هشدار می‌دهد کشورها نباید به نفتکشهای ایرانی اجازه ورود به آبها و بنادر خود را بدهند و می‌گوید این کار آنها نقض تحریم‌های آمریکاست که نه تنها موجب مجازات می‌شود بلکه در صورت وقوع، می‌تواند به فاجعه اقتصادی و ضایعات زیست محیطی بیانجامد.
وزارت‌خارجه آمریکا روز چهارشنبه دهم نوامبر به کشتیرانی جهانی و صنایع بیمه خاطرنشان ساخت که به‌عنوان بخشی از کارزار فشار حداکثری برای مجبور ساختن رژیم ایران به تغییر رفتار، بیمه کردن تانکرهای نفتی ایران موجب مجازاتهایی خواهد شد که آمریکا این هفته آنها را اعلام کرده است.