به گزارش کانال تلگرامی  خاکزدگان  بامداد 17 آبان ماه ؛فعال فرهنكي يوسف سواری 29 ساله، فرزند مهدی،متاهل،دارای يك فرزند از ساكنان شهر ابو حميظه دشت آزادگان توسط اطلاعات سپاه بازداشت شد.
يوسف سوارى بدليل فعاليتهاى مدنيش چندين بار توسط ستاد خبرى اداره اطلاعات احضار شده است.
منابع محلى مى گويند؛نيروهاى اطلاعات سپاه بشكل وحشيانه صبح امروز به منزل مهدى سوارى هجوم كرده و با ضرب و شتم پدر يوسف(مهدى سوارى 76 ساله) و مادرش(نسيمه سوارى 65 ساله) از آنها با موبايلهاى خود فيلم گرفتند و با زور و اكراه وفشار تصاويرى با موبايلهاى خود گرفتند كه بر ضد فرزندشان(عيسى سوارى) كه در يك كانال تلويزيوني در هلند كار مى كند،صحبت كنند.
يكى از بستگان اين خانواده مى گويد؛ معلوم نيست كه «يوسف سوارى» را به اهواز منتقل كردند يا هنوز در سوسنگرد هستند.

17 آبانماه 97