روزنامه وردنزگانگ ۱۴آبان ۹۷ نوشت: نروژی ایرانی تباری که متهم به کمک کردن به سرویس امنیتی رژیم جهت برنامه‌ریزی برای انجام سوءقصد در دانمارک است، در چندین مورد به‌عنوان نگهبان برای سفارت رژیم ایران در اسلو کار کرده است.
این روزنامه افزود: این مرد ۳۹ساله در چندین مورد به‌عنوان نگهبان در مراسم مختلف، برای سفارت رژیم ایران در نروژ به هنگام کار مشاهده شده و در آپارتمانی در نزدیکی این سفارت مستقر بوده است. به‌گفته برخی منابع وی همچنین مسئول وبسایت سفارت رژیم ایران از سال ۲۰۱۳تا ۲۰۱۶بوده است.