به گزارش رسانه های خبری دیمیتری روبولوف میلیاردر روسی و صاحب باشگاه فوتبال موناکو شب گذشته و در جریان شکست سنگین این تیم در مقابل تیم بروخه به دلیل ۲۳ تخلف بازداشت شد. از جمله مهم ترین تخلفات این میلیاردر روسی پرداخت رشوه، پولشویی، قرارداد های تبلیغاتی بالاتر از ارزش اقتصادی و کمک به رژیم ایران برای دور زدن تحریم ها عنوان شده است.

16 آبان 97