به گزارش هەنگاو، دو نوجوان اهل سنندج اوایل شهریور امسال و بە اتهام شرکت در مراسمی کە در این شهر بە مناسبت ادای احترام بە شریف باجوار و همراهانش برگزار شد و همچنین عضویت و همکاری با یکی از احزاب کرداپوزسیون از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدەاند.
هویت این دو نوجوان بازداشت شدە ـ آرام نیلی ١٧ سالە فرزند فریدون؛ شاهو پرچمی ١٦ سالە فرزند محمد اعلام شده است.
این دو نوجوان پس از بازداشت بە مکان نامعلومی منتقل شدە اند و به رغم گذشت دو ماه از بازداشت شان هیچ اطلاعی از سر نوشت آنها نیست و این بی خبری موجب نگرانی خانوادەهایشان شدە است.

جمعه ۱۸ آبان ۹۷