پنجشنبه ۱۷ آبان ۹۷ خانم شمسيه سوارى،50 ساله و فرزند ۱۶ ساله اش مصطفى سوارى از اهالى كوى علوى مورد ضرب و شتم اطلاعات سپاه قرار گرفتند.
حمله و ضرب و شتم خانواده توسط اطلاعات سپاه برای بازداشت فرزند اين خانواده بنام عدنان سوارى ۲۴ ساله بوده كه سابقه حبس داشته اما او در منزل نبوده است.