تجمع اعتراضی کارگران شرکت کیسون اهواز کارگران امروز ۲۰ آبان ۹۷ در اعتراض به پرداخت نشدن 17 ماه حقوق شان در مقابل درب اصلی این شرکت واقع در سه راهی فرودگاه تجمع کردند.

DrtxknBXcAA8zA6

 

ادامه اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه – یکشنبه ۲۰ آبان ۹۷- کارگران نیشکر هفت تپه در عتراض به پرداخت نشدن مطالبات کارگران و مالکیت بخش خصوصی برای هفتمین روز به اعتصاب وتجمع خود ادامه دادند.

photo_2018-11-11_11-58-09.jpg

 

تجمع اعتراضی کارگران پروژه ساخت قطار شهری در اهواز یکشنبه ۲۰ آبان ۹۷

امروز یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷، جمعی از کارگران شاغل در پروژه ساخت قطار شهری اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن دست‌کم ۱۷ماه حقوق پرداخت نشده‌ی خود، دست از کار کشیده و در مقابل ساختمان اداری شرکت کیسون تجمع کردند.

photo_2018-11-11_12-35-36

 

روز یکشنبه ۲۰آبان۹۷ تعداد زیادی از كارگران فضای سبز شهرداری الوند در استان قزوین به علت ٥ ماه حقوق عقب افتاده خود در مقابل درب شهرداری این شهر دست به تجمع و اعتراض زدند.

Drtuf4wWsAIAdZa.jpg