به گزارش فعالان حقوق بشر رژیم در یک انتقام جویی کور در رابطه با حمله مسلحانه به رژه نیروهای مسلحش در اهواز،۲۲ نفر را در اهواز را اعدام كرد. اعدام شدگان در دوم مهرماه ۱۳۹۷ دستگیر و روز پنجشنبه ۱۷ آبان ۹۷ اعدام شدند.
بنا به گزارش فعالان حقوق بشر در اهواز امرو ز آبان ماه اداره اطلاعات اهواز با بعضى از خانواده ها اعدام شدگان که فیلم آنها را منتشر کرده تماس گرفته و برگه فوت آنها را به خانواده ها داده است . همچنین وزارت اطلاعات از خانواده ها ی اعدام شدگان تعهد گرفته است كه حق تجمع يا برگزارى مراسم فاتحه را ندارند.
بنا به این خبر پیکر اعدام شدگان هنوز به خانواده ها تحويل داده نشده است.


https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah